Om Trym Bolig AS

Trym Bolig AS er en av de ledende aktørene innen utvikling, bygging og salg av nye boliger i Trondheims-regionen. Selskapet har bred erfaring som boligutvikler og en stor og spennende prosjektportefølje.

Trym Bolig AS har et langsiktig perspektiv og solid økonomi gjennom sine eiere, med evne og vilje til å befeste og utvikle sin posisjon som boligutbygger i regionen.

Vi deltar og bidrar i hele prosessen, fra tomteerverv via regulering og byggesak til ferdig bolig.

Vi har lang erfaring med utvikling av eiendom, og er opptatt av å levere kvalitet fra begynnelse til slutt. Vi kjenner markedet, ser potensialet og kan hjelpe deg - enten du er ute etter å kjøpe eller selge eiendom.

Med en betydelig og god tomteportefølje planlegger vi å ferdigstille mellom 150 og 200 boliger hvert år fremover. 

Trym Bolig AS består av et meget kompetent team av medarbeidere med lang og god erfaring fra bransjen. På denne måten blir alle prosessene godt ivaretatt og utført med profesjonalitet fra begynnelse til slutt. Trym Bolig AS er en flergangsutbygger som ønsker å levere høy service i perioden før, under og etter at boligen er flyttet inn i.