Historien

Karl Johan Kopreitan stiftet i 2003 det som i dag er Trym Bolig. I oppstartsårene besto mye av aktiviteten i selskapet av oppussing av eldre bygårder, med påfølgende seksjonering og salg av leiligheter. I 2005 ble første utviklingstomt med tanke på bygging av nye boliger kjøpt i det som tidligere var Persaunet Leir. Her ble Fondbygget realisert. I årene som fulgte har et antall leilighetsprosjekter blitt realisert av selskapet, og Trym Bolig er i dag en av Trondheims større aktører hva gjelder utvikling av nye boliger.

 Sommeren 2014 overtok eierne av Trym Bolig AS selskapet Teknobygg AS (tidligere Teknobygg Anlegg) og Maja Eiendom Holding AS. Teknobygg drives i dag videre som en uavhengig entreprenør, og hadde i 2015 en omsetning på ca. NOK 450 mill. Det alt vesentlige av tomtebank i Maja Eiendom Holding AS er overtatt av Trym Bolig.

 Høsten 2015 inngikk selskapet partnerskap med ROM Eiendom AS i form av et felles selskap hvis målsetning er å utvikle 300 boliger på Cecilienborg i Trondheim.