Ranheim Vestre

39 rekkehusleiligheter og ca. 200 leiligheter

Kart

Gårdsanlegget på Ranheim Vestre er under regulering, og reguleringsplanen er innsendt for 1. gangs behandling. Reguleringsplanene omfatter 39 rekkehusenheter og ca. 180 leiligheter fordelt på blokkbebyggelse. I tilegg er det sør-vest for selve gårdsanlegget avsatt arealer til næringsformål. Den fremtidige bebyggelse vil bli en del av et svært populært boområde på Ranheim, og ligger i et svakt skrånende terreng mot fjorden. Reguleringsplanen ble 1. gangs behandlet i Bygningsrådet i april 2017, og forventes sluttbehandlet i løpet av sommeren 2017.

Fakta

Antall boenheter: 215
Størrelse:
Eierform: Selveier
Beliggenhet:
Prisantydning fra:
Prisantydning til: